W związku z Zarządzeniem nr 198/2017 Prezydenta Miasta Elbląga z dn. 25 kwietnia 2017r. informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2017r. zmianie ulegają ceny biletów wejściowych do Centrum Rekreacji Wodnej "Dolinka". Aktualny cennik przedstawia się następująco:

DNI ROBOCZE

BILET 6:00 – 8:00 8:00 – 15:00 15:00 – 22:00

całodz.

1h dopł.
1 min.
1h 2h 3h dopł.
1 min.
1h 2h 3h dopł.
1 min.
normalny 8,00 0,14 12,00 17,00 22,00 0,15 14,00 19,00 26,00 0,17 39,00
ulgowy 5,00 0,09 6,00 9,00 12,00 0,10 8,00 12,00 16,00 0,10 24,00
rodzinny – 1+2* zgodnie z obowiązującym cennikiem 20,00 28,50 38,00 0,30 23,00 33,00 44,00 0,33 66,00
rodzinny – 2+1* 25,00 34,50 46,00 0,33 28,00 39,00 52,00 0,38 78,00
rodzinny – kolejne dziecko 5,00 7,50 10,00 0,07 6,00 9,00 12,00 0,08 18,00

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

BILET 6:00 – 8:00 8:00 – 11:00 11:00 – 22:00

całodz.

1h dopł.
1 min.
1h 2h 3h dopł.
1 min.
1h 2h 3h dopł.
1 min.
normalny 8,00 0,14 12,00 17,00 22,00 0,15 16,00 23,00 30,00 0,20 45,00
ulgowy 5,00 0,09 6,00 9,00 12,00 0,10 9,00 14,00 18,00 0,12 27,00
rodzinny – 1+2* zgodnie z obowiązującym cennikiem 20,00 28,50 38,00 0,30 27,00 39,00 52,00 0,45 78,00
rodzinny – 2+1* 25,00 34,50 46,00 0,33 33,00 46,50 62,00 0,55 93,00
rodz. – kolejne dziecko 5,00 7,50 10,00 0,07 7,00 10,50 14,00 0,10 21,00

Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis – czas na przebranie.

* - pierwsza liczba w tabeli oznacza liczbę osób dorosłych.