Centrum Rekreacji Wodnej "Dolinka" jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 

Do głównych celów Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu należą:

 • nauka i doskonalenie pływania dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i liceum
 • zajęcia dydaktyczne dla uczniow szkół podstawowych, gimnazjów i liceów dotyczące zasad bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych
 • szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży w klubach pływackich
 • szkolenie i doskonalenie pływania w klubach pływackich zawodnikow kategorii wiekowej „Masters” (od 20 do 100 lat),
 • nauka pływania dla najmłodszych
 • rekreacja w grupach zorganizowanych (aerobik, ćwiczenia specjalistyczne, odchudzające, rekreacyjne, rodzinne, itp.),
 • szkolenie ratowników WOPR
 • rekreacja sportowa mieszkańców
 • rekreacja indywidualna mieszkańców w basenie rekreacyjnym wyposażonym w sprzęt do masażu wodnego
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe w wyposażonej w specjalistyczny sprzęt sportowy sali ćwiczeń
 • odnowa biologiczna mieszkańcow w kompleksie saun.

W obiekcie przewidziano różnorodne formy szkolenia dzieci, młodzieży i mastersów. W obiekcie są również organizowane różne imprezy sportowe sprawdzające umiejętności pływania dzieci (pierwszy krok pływacki), zawody międzyszkolne okręgowe i ogólnopolskie dla klubów pływackich oraz zawody dla mastersów, a także imprezy o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców subregionu elbląskiego.

Centrum Rekreacji Wodnej jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Specyfikacja obiektu:

 

Maksymalna ilość osob korzystających z basenów: 216 osób, w tym:

 • basen sportowy: 64 osoby
 • basen do nauki pływania: 30 osób
 • basen rekreacyjny: 50 osób
 • jakuzzi: 24 osoby
 • basen rekreacyjny dla dzieci: 30 osób
 • kompleks saun: 18 osób.

 

Ilość miejsc postojowych:

 • 204 samochodowe miejsca postojowe,  w tym 9 stanowisk dla samochodów osób niepełnosprawnych
 • 9 stanowisk dla samochodów rodzinnych i 10 stanowisk dla autobusów
 • 30 rowerowych miejsc postojowych przy 15 stojakach typu odwrócone ,,U''.

Zespół basenowy składa się z:

 • niecki basenu sportowego o wymiarach 25x21m i głębokości 1,3-1,9m - temperatura wody 26-27oC
 • niecki basenu do nauki pływania o wymiarach 13,5x7m i głębokości 0,6-0,9m - temperatura wody 29oC
 • niecki basenu rekreacyjnego o kształcie nieregularnym i powierzchni 220m2 oraz głębokości 1,0-1,3m wraz z atrakcjami i urządzeniami rekreacyjnymi - temperatura wody 29oC
 • niecki basenu rekreacyjnego dla dzieci o kształcie nieregularnym i powierzchni 170m2 oraz głębokości 0-0,5m wraz z atrakcjami wodnymi dla dzieci - temperatura wody 30-31oC
 • 2 sztuk jakuzzi (wanna do hydromasażu) o objętości 3000 l przeznaczonych do użytku dla 12 osób w tym samym czasie - temperatura wody 34oC
 • pomieszczenia ratownikow, instruktorów oraz pierwszej pomocy
 • obejść basenowych, plaży basenowej z ławeczkami wykonanymi z mozaiki porcelanowej w miejscu nawiewników przyokiennych
 • trybuny na 188 miejsc siedzących i 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 Zespół saun składa się z:

 • strefy 3 saun (suchej, parowej i biosauny) o powierzchni 8-12m2 każda
 • strefy schładzania z natryskami, basenem schładzającym o objętości około 2m3 oraz atrakcjami wodnymi takimi jak wiadro, bicze wodne i różne rodzaje natrysków
 • strefy relaksu z podgrzewanymi leżakami
 • holu z miejscami siedzącymi przeznaczonymi do odpoczynku i wbudowaną kostkarką do lodu.

 

Regulamin CRW Dolinka